سینا شاکری

تعداد بازدید : 756

تاریخ : چهارشنبه 17-02-1393 / 2014-05-07

سینا شاکری از گیتاریست های خوب آموزشگاه سرو است...

نویسنده : ایمانی